🔸این بازدید در راستای نظارت بر دستورالعمل برگزاری امتحانات هماهنگ شهرستانی پایه ششم توسط آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی ، خانم تقیان کارشناس پیش دبستانی و خانم آزرنگ راهبر آموزشی_تربیتی از مدارس انجام گرفت.