🍀 پیرو بخشنامه تشکیل گروه های آموزشی مدرسه با رویکرد مجازی – پژوهشی ، تحلیل صورتجلسات ماه مهر گروه های آموزشی مدارس با محوریت موضوع یادگیری انعطاف پذیر توسط کمیته ، تحلیل و بررسی گردیده که دستاوردی های پیشنهادی جهت اطلاع و استفاده ی همکاران به پیوست ارسال می گردد.
🌳 شایسته است مدیران محترم ؛ نسبت به مشارکت حداکثری در ماه های آینده ، اطلاع رسانی و ارائه تحلیل در جلسات شورای معلمان اقدامات لازم را معمول دارند.

🔴 تعداد ۶۱ مدرسه در تهیه و تدوین این پژوهش مشارکت داشته اند:
ابن سینا – امام رضا – امام سجاد – جامی لتاک – حاج سامانی – زنده یاد عباس آراسته پور – سیمین دخت آراسته پور – شاهد پسر – شاهد دختر – شهدای شاقوزکوتی – شهدای گمنام – شهید اشکوری – شهید اکبریان – شهید امینی – شهید اوجانی – شهید اولیایی – شهید آقابراری – شهید بهادرمیرچی – شهید پلنگرودی – شهید جعفرپور – شهید حاتمیان – شهید رسولیان – شهید زیدی – شهید سلیمی – شهید شریف نیا – شهید شعبانی – شهید صادقی – شهید عبداله پور – شهید عینی – شهید محبوبی – شهید مدرس لشتو – شهید مسلم بهادری – شهید معلمی – شهید منصور گلیج – شهید نژادمقدم – شهید ولی محمدی – شیخ بهائی – صاحب الزمان – عبدالصمد مومنی – غیردولتی امیدفردا – غیردولتی اندیشه – غیردولتی بهاران – غیردولتی پیشگامان دانش – غیردولتی دانشمند کوچک – غیردولتی سروش 1 – غیردولتی سروش 2 – غیردولتی گل ها – غیردولتی هدفمند – قمر بنی هاشم – مریم جواهری – مولوی – میثم تمار – نیما رودگر محله – هاتف کترا – هیات امنایی زنده یاد شرافتی – هیات امنایی شهید درویش – هیات امنایی شهید عسگرپور – هیات امنایی شهیدان ابراهیمی – هیات امنایی شهید مرادخانی – هیات امنایی شهید گلی توانا – هیات امنایی شیخ مفید

✅ فایل jpg تحلیل صورتجلسات گروه های آموزشی مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن 1401-1400