#تبریک
سرکار خانم زهرا رهنمای اسلام
آموزگار دبستان غیردولتی پیشگامان دانش

🌼 کسب رتبه سوم کشوری در دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند سراسر کشور در محور رسانه و فضای مجازی را به شما و خانواده گرامیتان تبریک عرض می نماییم.

♦معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon