#پوستر_ستاد_ثبت_نام
🌼 پوستر ستاد ثبت نام ویژه مدارس شهرستان تنکابن در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

🔴 توضیحات:

1⃣ کلیه مدیران محترم ؛ پوستر پیوستی را در صورت امکان یک نسخه چاپ رنگی تهیه و جهت اطلاع اولیای گرامی حتما  بر روی تابلو ستاد ثبت نام مدرسه نصب نمایید.

2⃣ در صورت امکان پوستر در کانال ها و گروه های مدرسه جهت اطلاع رسانی به اولیا ، نشر داده شود.

3⃣ اولیا محترم کلیه مدارس شهرستان ؛ جهت ثبت و پیگیری الکترونیکی پیشنهادات ، شکایات و سوالات در خصوص ثبت نام در مدارس شهرستان تنکابن می توانند از آدرس الکترونیکی زیر اقدام نمایند.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjYDa-hLGf-NE6f3U2d3MLZQAzLIA5b_e7uk-pWLS7A-e9tA/viewform?usp=sf_link

🔸 دبیرخانه ستاد ثبت نام مدارس شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon