سابقه خدمت : 25 سال

مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس فلسفه تعلیم و تربیت

شماره تماس : 09141584636

مدارس تحت پوشش :