سابقه خدمت : 22 سال

مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

شماره تماس : 09114874254

مدارس تحت پوشش :