✅ جلسه امضای تفاهم نامه نیروی انسانی مدارس تنکابن برای سال تحصیلی آینده

🔸 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن؛ جلسه عقد قرارداد نیروهای آموزشی، پرورشی و اجرایی شهرستان تنکابن با حضور مافی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان، معاونین، مسئولین مقاطع، امور اداری و فناوری آپ تنکابن در شهرستان رامسر برگزار گردید.

🔸در این نشست که با حضور کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران همراه است، مسئولین آپ هر شهرستان ضمن ارائه و تطبیق دقیق وضعیت تراز نیروی انسانی شهرستان تحت مدیریت خود، به تامین نیروی انسانی مورد نیاز می‌پردازند.