🍀 با عنایت به جزئیات دستورالعمل ۱۲ بندی تشکیل کلاس های حضوری ، نشست مجازی در روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ راس ساعت ۱۰ صبح با حضور جناب آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان ، جناب آقای ملانتاج کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ، راهبران آموزشی – تربیتی و کلیه مدیران و معاونین آموزشی دوره ی ابتدایی همراه با ارائه توضیحات مبنی بر تبیین و شفاف سازی دستورالعمل برگزار گردید.

🖊 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon