🌼برگزاری وبینار تخصصی درس پژوهی با رویکرد تلفیقی

📃مدرس : جناب آقای حمزه آبار (راهبر آموزشی _ تربیتی)

📌وبینار فوق راس ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در روز سه شنبه تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ برگزار گردید.

🌼با تشکر از جناب آقای آبار مدرس وبینار و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی

🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon