🍀 با عنایت به اینکه ، مداخلات بهنگام اولین گام غربالگری است و یکی از چرخش‌های تحول‌ آفرین در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی سال جاری ، شناسایی نوآموزان و دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری است ؛ در همین راستا نشست تخصصی بین پایگاه سنجش و مرکز اختلالات یادگیری با حضور معاون آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن و کارشناس مسئول آموزش ابتدایی در دبستان شاهد پسر برگزار گردید.

🔴عناوین نشست:
♦بررسی چالش ها و پیشنهادات مرکز اختلالات یادگیری و پایگاه سنجش
♦برنامه ریزی جهت آگاه‌سازی خانواده‌ها در سال تحصیلی جاری
♦برنامه ریزی جهت توانمندسازی مدارس

🌻 از مدیریت محترم و همکاران دبستان شاهد پسر که شرایط را جهت برگزاری نشست ، فراهم نموده اند ؛ تقدیر و تشکر می گردد.

🖊 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon