شما می توانید موضوع مورد نظر خود را در این بخش پیدا کنید.

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان هیات امنایی شهیدان ابراهیمی – ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

0 دیدگاه 5

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان هیات امنایی شهیدان ابراهیمی – ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 🍀 به‌ منظور بحث‌ و تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در امور آموزشی‌ ، پرورشی‌ و اداری‌…

ادامه خواندن

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان هیات امنایی شهید درویش – ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

0 دیدگاه 5

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان هیات امنایی شهید درویش – ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 🍀 به‌ منظور بحث‌ و تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در امور آموزشی‌ ، پرورشی‌ و اداری‌…

ادامه خواندن