در این بخش لینک کارگاه ها قرار خواهد گرفت. با توجه به اسم کارگاه خود بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

لینک کارگاه آموزشی - تخصصی معلمان جدید الورود 1400

http://meet.google.com/yjx-bkij-tai

یا در نرم افزار میت عبارت yjx-bkij-tai را قرار دهید.