🌼 نشست تخصصی معاونت آموزش ابتدایی با کارشناسان آموزش ابتدایی – ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

🍀 در راستای بررسی مسائل آموزشی نشست تخصصی با حضور معاونت آموزش ابتدایی و کارشناسان آموزش ابتدایی برگزار گردید.

🔴 عناوین نشست:
1⃣ آنالیز نیروی انسانی ویژه دوره ی ابتدایی
2⃣ارائه جمع بندی ارائه گزارش راهبران در خصوص سرفصل اقدامات اجرایی مدارس در مرداد ماه
3⃣ برنامه ریزی در نحوه تشکیل کلاس های آموزش صفحه به صفحه کتب درسی
4⃣ تدوین سرفصل اقدامات اجرایی مدارس ویژه شهریور ماه
5⃣ برنامه ریزی جهت برگزاری ارزشیابی تحصیلی – تربیتی ویژه شهریور ماه
6⃣ برنامه ریزی در برگزاری کارگاه های توانمندسازی والدین ویژه پایه اول

♦️معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon