🍀 در راستای اجرای شیوه نامه اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران مبنی بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی نوبت دوم دوره های تحصیلی در سال تحصیلی 1401-1400 ، مفاد شیوه نامه به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ؛ در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی آموزگاران و معاونین آموزشی در جلسات شورای معلمان اقدام نمایند.

🔴 فرآیند ارزشیابی نوبت دوم در دوره ی ابتدایی:

1⃣ ستاد ارزشیابی تحصیلی – تربیتی در آموزشگاه ، قبل از شروع آزمون تشکیل گردد.

2⃣ فرآیند آموزش دوره ابتدایی در ایام ثبت گزارش عملکرد ادامه داشته و ثبت عملکرد دانش آموزان جهت صدور گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی در فرم های الف و ب کارنامه براساس آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی (آیین نامه ارزشیابی کیفی – توصیفی) عمل گردد.

3⃣ با توجه به زیست بوم جدید و تفاوت های فردی و یادگیری دانش آموزان ، برای آن دسته از دانش آموزانی که براساس مستندات و یا غیبت طولانی مدت – باستناد مصوبه شورای مدرسه – نتوانستند آموزش های لازم را ببینند ؛ برنامه ریزی مناسب جهت جبران نارسایی های آموزشی از طریق همان شورا و ظرفیت های موجود انجام گیرد.

4⃣ انعطاف در فرآیند های اجرایی ارزشیابی و تکمیل گزارش پایانی از اختیارات شورای مدرسه و اختیارات مدیر براساس ظرفیت های ایجاد شده در آیین نامه اجرایی مدرسه (مواد 97و98) می باشد.

5⃣ در تمامی پایه های ابتدایی ، ثبت عملکرد به صورت بررسی پوشه کار و مستندات موجود نزد آموزگار می باشد. لذا از ارائه برنامه امتحانی و برگزاری آزمون با عنوان (آزمون نوبت دوم (به جز پایه ششم)) خودداری گردد.

6⃣فقط در پایه ششم ، آزمون هماهنگ شهرستانی به صورت حضوری و با رعایت تمام مقررات و دستورالعمل های بهداشتی مجاز است. لازم به ذکر است ؛ این آزمون نیز تنها ملاک برای ارزشیابی عملکرد دانش آموزان نبوده و از ایجاد فشارهای روحی و روانی جهت برگزاری این آزمون به دانش آموزان پرهیز گردد.

7⃣ بازه زمانی ثبت فرآیند ارزشیابی نوبت دوم پایه اول تا پایه ششم از تاریخ 1401/03/01 لغایت 1401/03/16 می باشد.

8⃣ آزمون شفاهی و عملی پایه ی ششم ، با تنظیم برنامه توسط آموزشگاه ، دو روز قبل از ارزشیابی پایانی یا در خلال آزمون کتبی صورت گیرد.

9⃣ تضمین بر یادگیری تک تک دانش آموزان به اهداف دروس با نظارت مدیر مدرسه و با همکاری معاون آموزشی صورت گیرد.

🔟 🔸سوالات پایه ی ششم به صورت هماهنگ شهرستانی بوده و فایل PDF سوالات به صورت فشرده (زیپ شده رمز دار) از طریق کارتابل اداری (سامانه پرگار) در تاریخ 1401/02/28 برای کلیه مدارس ارسال خواهد شد.

1⃣1⃣ رمز فعال سازی هر سوال یک ساعت قبل از شروع آزمون ، برای مدیران از طریق کارتابل اداری (سامانه پرگار) و کانال رسمی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن (پیام رسان شاد) ارسال تا مدیران محترم سوالات را تکثیر و در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

2⃣1⃣ دانش آموزان پایه های اول ،دوم ،سوم ، چهارم و پنجم آزمون پایانی نداشته ، لذا انجام امور مربوط به ارزشیابی همزمان با اتمام آزمون پایه ششم تعیین می گردد ؛ “تعطیلی کلاس ها قبل از 1401/03/11 مجاز نمی باشد.”

3⃣1⃣ توصیه می گردد ؛ در زمان مقرر برای ارزشیابی پایانی پایه های تحصیلی ، با توجه به تعداد دانش آموزان کلاس ، نسبت به فراخوان والدین آنان جهت حضور در مدرسه اقدام و گزارش پیشرفت تحصیلی (فرم الف) در حضور آنان تکمیل و عملکرد دانش آموز به همراه بازخورد هدایت گرانه ارائه گردد .

♦همکاران محترم در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام ، در فرآیند ارزشیابی می توانند با کارشناسی آموزش ابتدایی تماس حاصل نمایند.

🔻🔻🔻پیوست بخشنامه🔻🔻🔻

جدول زمان بندی آزمون هماهنگ نوبت دوم (خرداد ماه 1401) پایه ششم شهرستان تنکابن