🍀 در راستای کیفیت بخشی به مدیریت آموزشگاهی و ارتباط پررنگ و موثر مدارس با مدیریت آموزش و پرورش جهت ارائه نظرات ، پیشنهادات ، چالش ها و… در نشست های مختلف تخصصی و عمومی ؛ معاونت آموزش ابتدایی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ انتخابات مجازی جهت انتخاب نماینده مدیران برگزار نموده است.
🍀 در این انتخابات کلیه مدیران ، مدیر آموزگاران و راهبران آموزشی شهرستان شرکت نموده اند ؛ که نتیجه انتخابات به شرح ذیل اعلام می گردد:

🔸 نتیجه انتخابات: جناب آقای بهمن قنبری مدیر محترم دبستان شاهد پسر با کسب 63 رای از 87 رای به عنوان نماینده مدیران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ انتخاب و انتصاب می گردد.

🌼 جناب آقای بهمن قنبری
(مدیر محترم دبستان شاهد پسر)

انتخاب جنابعالی را به سمت نماینده مدیران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تبریک عرض نموده و آرزومندیم در سایه دلسوزی جنابعالی شاهد پیشرفت روز افزون در مجموعه آموزش ابتدایی باشیم.

♦ معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon