🔻ویژه مدارس مستقل دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀در راستای اجرای طرح پایش مستمر کلاس های درس حضوری و مجازی ویژه مدارس مستقل روستایی و شهری سال تحصیلی 1401-1400 ؛ گزارش عملکرد پایش مهر ماه به تفکیک مدارس ، طی جداول پیوستی ارسال می گردد.
🍀ضمن تشکر از کلیه مدیران و معاونین آموزشی که در اجرای طرح پایش در سطح شهرستان همکاری فعال داشته اند ، امید است این بازدیدها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.
🍀پیشنهاد می گردد ؛ پایش و نظارت های مستمر را با هدف شناسایی و رفع مشکلات آموزشی اجرا و بازدیدهای انجام شده در پایان هر ماه را در جلسات شورای معلمان مورد تحلیل و بررسی قرار نمایید.

🔴توضیحاتی در خصوص اجرای طرح پایش :

1⃣از مدارسی که عملکرد مناسب و مطلوبی در اجرای طرح پایش مهر ماه را داشته اند ؛ تقدیر و تشکر می گردد.

2⃣حداقل ثبت بازدیدها 13 مورد(60%) و حداکثر ثبت بازدیدها 21 مورد(100%) در فرم الکترونیکی آبان ماه پیش بینی گردیده است.

3⃣یادآوری می گردد؛ کلیه ی بازدید ها در (جدول ثبت پايش مستمر)به صورت صحافی شده در مدرسه بایگانی گردد.

4⃣نحوه ثبت الکترونیکی بازدیدها:
🔹روش اول : می توانید بازدیدهای انجام شده را با استفاده از فرم الکترونیکی زیر یا کد QR ، بعد از هر بازدید ثبت نمایید.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzP_H7-NRvbSDun_QaEcvnSuG4jxsyxGabzpugZtpC_-Vwg/viewform?usp=sf_link
🔹روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی ؛ می توانید فرم ثبت الکترونیکی پایش مستمر را انتخاب و ثبت نمایید.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه ها🔻🔻