🍀 نظر به ضرورت دریافت اطلاعات جامع از فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس دوره ی ابتدایی ، جهت تجزیه و تحلیل ارزشیابی نوبت دوم 1401-1400 و همچنین برنامه ریزی در راستای ساماندهی کلاس های تثبیت جبران یادگیری ، فرم Excel روند تحصیلی به پیوست ارسال می گردد.

🍀 شایسته است مدیران محترم ؛ در اسرع وقت فرم های (الف) و (ب) فایل Excel را براساس اطلاعات ارزشیابی نوبت دوم 1401-1400 تکمیل و تا تاریخ 1401/03/25 به کارشناسی تکنولوژی ابتدایی ارسال نمایند.

🔴فرآیند اجرا:

1⃣ تکمیل و ارسال فایل اکسل روند تحصیلی برای کلیه مدارس الزامی می باشد.

2⃣ در جدول (فرم الف) آمار و اطلاعات نتایج پایانی نوبت دوم 1401-1400 به صورت دقیق ثبت گردد.

3⃣ در جدول (فرم ب) لیست اسامی دانش آموزان در معرض تکرار پایه به صورت کامل و دقیق ثبت گردد.

4⃣ مطابق تبصره 2 ماده 7 آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، دانش آموزانی که یکی از دو درس ( فارسی و ریاضی) یا سایر دروس به سطح قابل قبول نرسیده اند و به عبارتی دیگر مقیاس نیاز به تلاش بیشتر شده اند ؛ دانش آموزانی محسوب می شوند ؛ که در معرض تکرار پایه می باشند.

5⃣ جدول زمان بندی در راستای تشکیل کلاس های تثبیت جبران یادگیری ویژه دانش آموزان در معرض تکرار پایه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

6⃣روش های ارسال فرم اکسل:
♦روش اول: ارسال فرم اکسل از طریق ایمیل:

📩 tetonekabon@gmail.com

♦روش دوم : ارسال فرم اکسل از طریق پیام رسان شاد به شماره

📱 09118915806

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه🔻🔻🔻🔻