🔻ویژه مدارس هیات امنایی ، مستقل شهری ، مستقل روستایی و چندپایه

🍀 در راستای مدیریت بهینه منابع انسانی ، امتیازات سازماندهی کلی آموزگاران در سال تحصیلی 1402-1401 به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد دستورالعمل ، نسبت به اطلاع رسانی به کلیه آموزگاران زیر مجموعه خود ، اقدام نمایند.

🔴فرآيند اجرا:

1⃣ لیست امتیازات سازماندهی کلی آموزگاران پیوست می باشد.

2⃣ لیست ریز امتیازات در تابلوی اعلانات واحد آموزش ابتدایی جهت مشاهده نصب می باشد.

3⃣ آموزگارانی که نسبت به امتیاز کسب شده خود ، اعتراض دارند ؛ می توانند تا تاریخ 1401/03/25 کتباً درخواست خود را به واحد آموزش ابتدایی ارائه نمایند.

4⃣ زوجین فرهنگی می توانند از میانگین امتیاز خود ، در سازماندهی استفاده نمایند ؛ چنانچه زوج فرهنگی تمایل به استفاده از این بند را دارد ؛ می تواند تا تاریخ 1401/03/25 کتباً درخواست خود را به واحد آموزش ابتدایی ارائه نماید.

5⃣ همکارانی که دچار بیماری ، مشکل جسمانی و … می باشند ؛ با ارائه نوع مشکل و نظر کمیسیون پزشکی شهرستان و تصمیم کمیته سازماندهی ، با توجه به نیاز شهرستان ، بدون احتساب امتیاز ، سازماندهی می شوند. چنانچه آموزگاری شرایط این بند را دارد ؛ می تواند تا تاریخ 1401/03/25 جهت دریافت معرفی نامه به درمانگاه فرهنگیان به واحد آموزش ابتدایی مراجعه نماید.

6⃣ تاکید می گردد ؛ مهلت استفاده از بندهای (3)،(4)و(5) بخشنامه فوق ، فقط تا تاریخ 1401/03/25 می باشد.

7⃣ امتیازات نهایی پس از بررسی درخواست ها ، تا اواسط تیرماه 1401 طی بخشنامه ، اطلاع رسانی خواهد شد.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه🔻🔻🔻🔻