🌼برگزاری وبینار تخصصی جشنواره جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

📃مدرس : جناب آقای سیدرضا مومنی (پشتیبان طرح جابربن حیان)

📌وبینار فوق راس ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ برگزار گردید.

🌼با تشکر از جناب آقای مومنی مدرس وبینار و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی

🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon