🌼ثبت الکترونیکی پایش مستمر کلاس درس ویژه مدیران و معاونین آموزشی فروردین ماه
🔺ویژه مدارس مستقل دوره‌ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀ضمن تشکر از کلیه مدیران و معاونین آموزشی که در اجرای طرح پایش در سطح شهرستان همکاری فعال داشته اند ، امید است این بازدیدها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.
🍀پیشنهاد می گردد ؛ پایش و نظارت های مستمر را با هدف شناسایی و رفع مشکلات آموزشی اجرا و بازدیدهای انجام شده در پایان هر ماه را در جلسات شورای معلمان مورد تحلیل و بررسی قرار نمایید.

🔴توضیحاتی در خصوص اجرای طرح پایش :

1⃣از مدارسی که عملکرد مناسب و مطلوبی در اجرای طرح پایش آذر ماه را داشته اند ؛ تقدیر و تشکر می گردد.

2⃣حداقل ثبت بازدیدها 9 مورد(60%) و حداکثر ثبت بازدیدها 14 مورد(100%) در فرم الکترونیکی فروردین ماه پیش بینی گردیده است.

3⃣یادآوری می گردد؛ کلیه ی بازدید ها در (جدول ثبت پايش مستمر)به صورت صحافی شده در مدرسه بایگانی گردد.

🔴مراحل ثبت پایش مستمر :

1⃣روش اول : می توانید پایش مستمر را با استفاده از لینک زیر ، بعد از هر جلسه ثبت نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzP_H7-NRvbSDun_QaEcvnSuG4jxsyxGabzpugZtpC_-Vwg/viewform?usp=sf_link

2⃣روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی می توانید فرم ثبت الکترونیکی پایش مستمر را انتخاب و ثبت نمایید. (لینک دانلود نرم افزار 👇)

http://tetonekabon.ir/Dl/Tetonekabon.apk

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon

🔻🔻🔻 پیوست 🔻🔻🔻