#اطلاعیه
🌼ثبت الکترونیکی صورتجلسات شورای معلمان بهمن ماه
🔺ویژه کلیه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀 در اجرای دستورالعمل کیفیت بخشی به شورای معلمان ؛ گزارش کمی و کیفی ثبت الکترونیکی شورای معلمان ، ماه قبل به پیوست ارسال می گردد. شایسته است کلیه ی مدیران محترم مدارس دوره ی ابتدایی ؛ با عنایت به بند 12 شاخص تفاهم نامه ، صورتجلسه شورای معلمان بهمن ماه را تا تاریخ 1400/11/30 در سامانه ی الکترونیکی ذیل ثبت نمایند.

🔴مراحل ثبت صورتجلسات شورای معلمان:

1⃣روش اول : می توانید صورتجلسه شورای معلمان را با استفاده از لینک زیر ، بعد از هر جلسه ثبت نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUZy-ttxbLr3rnDJoBGZn9Kr0U4WNaQv7_OW1q58SxNbstzw/viewform?usp=sf_link

2⃣روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی می توانید فرم ثبت الکترونیکی شورای معلمان را انتخاب و ثبت نمایید. (لینک دانلود نرم افزار 👇)

http://tetonekabon.ir/Dl/Tetonekabon.apk

3⃣جهت یاد آوری ؛ کلیه ی فرآیند تشکیل و اجرای شورای معلمان براساس ماده 15 ، 16 و 17 آیین نامه اجرایی مدارس که در ( بند 4 و 5 شیوه نامه شورای معلمان ) قید گردیده ، می باشد. که طبق ماده 17 آیین نامه اجرایی مدرسه ؛ جلسات‌ شورای‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بار تشکیل‌ می گردد.

4⃣گزارش کمی ماهانه و ارزیابی کیفی سالانه ، شورای معلمان ، براساس تعداد صورتجلسات ثبت شده ، هر مدرسه می باشد.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻پیوست🔻🔻🔻