#تبریک
سرکار خانم زهرا عاشوری
آموزگار مرکز استثنایی شهید بابایی

🌼 کسب رتبه اول جشنواره الگوهای برتر یاددهی-یادگیری اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مازندران در گروه آموزش آسیب دیده شنوایی را به شما همکار پر تلاش و گرامی تبریک عرض می نماییم.

♦️ کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔻کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon