در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن و همچنین ضرورت با عنایت به بند 22 شاخص تفاهم نامه ، مبنی بر اجرای طرح درس پژوهی ؛ معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در صدد تشکيل کارگاه درس پژوهی با رويکرد تلفيقی ویژه سال تحصیلی 1401-1400 مختص مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ابتدایی می باشد. شایسته است مدیران محترم ؛ نسبت به اطلاع رسانی کارگاه درس پژوهی با رویکرد تلفیقی اقدامات لازم را مبذول دارند.
✅ شرایط حضور در کارگاه:

1⃣ کارگاه درس پژوهی با رویکرد تلفیقی ویژه کلیه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره‌ی ابتدایی می باشد.

2⃣ به دلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه ، همکارانی ثبت نام کنند که در کارگاه الزاما شرکت نمایند ، در غیر اینصورت غیبت ثبت خواهد شد.

3⃣ متقاضیان محترم جهت ثبت نام اولیه ،تا تاریخ 1400/10/18 فرم الکترونیکی پیوستی را تکمیل نمایند.

روش (1): می توانید فرم ثبت نام در کارگاه درس پژوهی را از طریق فرم الکترونیکی زیر تکمیل نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekpKG3GZrUXBN884RoyzSbHwbl_qqWmeqcVPw8FNJYw4hXrQ/viewform?usp=sf_link

روش (2): همچنین می توانید فرم ثبت نام در کارگاه درس پژوهی را از طریق نرم افزار آموزش ابتدایی بخش (فرم های الکترونیکی) و گزینه ثبت نام در کارگاه درس پژوهی تکمیل نمایید

4⃣ زمان تشکیل کارگاه دی ماه 1400 می باشد ؛ که نحوه برگزاری و تاریخ دقیق کارگاه متعاقبا اعلام می گردد.

5⃣ همکاران محترم می توانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره‌ی ابتدایی مراجعه نمایند.

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی