جهت ارتباط مستقیم با کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان تنکابن ( جناب آقای محمد قربان پور ) می توانید از طریق یکی از راه های زیر اقدام نمایید.

آدرس : تنکابن – میدان شهید شیرودی – اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن – طبقه سوم – دفتر تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی

شماره تماس مستقیم : 01154227035

ایمیل : tetonekabon@gmail.com