❕کتاب ریاضی پایه پنجم – تقارن مرکزی – صفحه 73 و 74

🔸موضوع : بررسی میزان یادگیری دانش آموزان در مبحث تقارن مرکزی در پایه پنجم دبستان سروش (2)

❗دبستان سروش (2) (سمیرا خواجه خسان ، مژگان ابوالقاسمی شیرودی ، میترا ساحلی ، عاطفه کاویانی)

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon