❕کتاب ریاضی پایه سوم – مفهوم کسر – صفحه 46 و 47

🔸موضوع : بهبود و یادگیری مفهوم کسر در پایه سوم

❗دبستان سروش (1) (بیتا اوجانی ، ندا اوجانی ، مریم صباغیان ، مریم مهدی زاده ، سمیرا حاتمی)

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon