❕کتاب ریاضی پایه چهارم – ضرب عدد یک رقمی در دو رقمی – صفحه 48

🔸موضوع : بهبود و تقویت یادگیری مقهوم ضرب عدد یک رقمی در دو رقمی پایه چهارم ابتدایی

❗دبستان صاحب الزمان (علی طریقی ، برزمندانی ، علیرضا دلیلی ، سعید محمد دوست)

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon