❕کتاب ریاضی پایه سوم – صفحه 88 اندازه سطح

🔸موضوع : تقویت و بهبود یادگیری مبحث اندازه گیری سطح

❗دبستان شهید عسگرپور (سارا تقیان ، هانیه کیاحسینی ، هاجر خلخالی ، سارا قربانزاده ، سعیده نبیئی)

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon