❕کتاب علوم پایه سوم هر کدام جای خود (۱) صفحه ۹۴ تا ۹۶ ، علوم پایه دوم درون آشیانه ها صفحه ۷۴ و ۷۵

🔸موضوع : بررسی میزان یادگیری دانش آموزان در مبحث جانوران به صورت تلفیقی در دو پایه دوم و سوم

❗دبستان شهید عمرانی (عذرا بهمنی ، زینب لاجوردی ، زهرا پورمحمدی عمران ، کوثر داوودی راد ، فاطمه منصورکیایی)

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon