#نشست

✅ نشست هفتگی راهبران آموزشی – تربیتی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ در دفتر آموزش ابتدایی برگزار گردید .

❇️ عناوین نشست : 🔻🔻🔻

1⃣ شرح گزارش عملکرد راهبران آموزشی – تربیتی
2⃣ بیان نظرات ، پیشنهادات و مشکلات موجود در مدارس
3⃣ ارائه راهکار عملیاتی به منظور تغییر وضعیت مدارس


🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon