✅ نشست موسسان پیش دبستانی با معاونت ، کارشناس مسئول ابتدایی و کارشناس پیش دبستانی
۱۴۰۰/۰۶/۰۶
موضوع نشست : 🔻🔻🔻
❕تعیین تکلیف پیش دبستانی ضمیمه دولتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰و تقسیم بندی آن ببین  موسس پیش دبستانی مستقل واجدالشرایط

🔅کارشناس مسئول آموزش ابتدایی
🔅کارشناس پیش دبستانی
🔅کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی

🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon