🍀 در راستای تعمیق یادگیری و تقویت بنیه علمی دانش آموزان و حمایت از دانش آموزان لازم‌ التوجه نشستی با مدیران دوره ی ابتدایی جهت انسجام بخشی در اجرای طرح جبران و تثبیت یادگیری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ با حضور کارشناس مسول آموزش ابتدایی و کارشناس تکنولوژی ابتدایی در بستر پیام رسان شاد برگزار گردید.

♦موضوع نشست:
1⃣ تشریح دستورالعمل تشکیل کلاس جبران و تثبیت یادگیری
2⃣ توضیحاتی در خصوص نحوه ثبت اطلاعات در سامانه همگام

♦معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon