#سنجش_صلاحیت
🌼 نشست تخصصی کمیته سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی (ویژه معلمان حق التدریس  دوره ابتدایی شهرستان تنکابن) –  ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

✅ عناوین نشست:
🔺برنامه ریزی جهت برگزاری نشست توجیهی ویژه بازرسان
🔺اطلاع رسانی دستورالعمل به معلمان حق التدریس
🔺فعال سازی پنل LTMS جهت بارگذاری مستندات

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon