🌼برگزاری نشست تخصصی معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن با راهبران آموزشی – تربیتی و نماینده مدیران – ۱۴۰۰/۰۹/۰۶🔴 عناوین نشست:
🔸 بررسی وضعیت آموزش حضوری و مجازی مدارس در آذرماه
🔸 بررسی مستمر و میدانی از وضعیت آموزشی دانش آموزان بازمانده از تحصیل ، تکرار پایه و دارای غیبت های طولانی
🔸 برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات اقماری مدیران
🔸 و…

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon