#نشست
🌺نشست تخصصی ماهانه راهبران آموزشی – تربیتی – ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

🛑 محورهای نشست :
🔹بررسی موارد قابل پیگیری مسائل اداری و آموزشی مدارس
🔹ارائه گزارش بازدید خرداد ماه
🔹تحلیل و بررسی بازدید های انجام شده
🔹پیشنهاداتی در خصوص رفع مشکلات و بهبود مسائل اداری – آموزشی مدارس دوره ی ابتدایی

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon