#نشست

🌺 برگزاری نشست تخصصی جهت ساماندهی نیروها و کلاس های پیش دبستانی در دفتر معاونت آموزش ابتدایی – ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناس پیش دبستانی
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon