#نشست
🌼 نشست تخصصی در خصوص ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی نوبت دوم دوره ابتدایی شهرستان تنکابن – ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

🔴با حضور:
🔺 آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺آقای ملانتاج کارشناس مسئول آموزش ابتدایی
🔺 آقای حشمتی پور کارشناس پیش دبستانی و ابتدایی
🔺 آقای جوربنیان کارشناس تکنولوژی ابتدایی

✅ عناوین نشست:
1⃣ بررسی شیوه نامه وزارتی و استانی ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی- تربیتی نوبت دوم
2⃣ تدوین بخشنامه ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی نوبت دوم ویژه مدارس دوره ی ابتدایی
3⃣ تدوین جدول ارزشیابی پایانی ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دوره ی ابتدایی

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon