🌸 با توجه به اهمیت و ضرورت زندگی در عصر دیجیتال و کسب شایستگی های آن از یک طرف و از طرف دیگر ، نقش بی بدیل آموزش و پرورش در آماده سازی و توانمند سازی افراد ، به ویژه کودکان و نوجوانان برای زندگی در بسترهای مختلف سبب شده است بسیاری از نظام های آموزشی و پرورشی در جهان ، ارتقا سواد دیجیتال دانش آموزان را در برنامه های خود بگنجانند و آموزش سواد دیجیتال به اولویت مهم آنها تبدیل شود ، به همین منظور معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن در راستای اجرای طرح ارتقا مهارت برنامه نویسی و سواد دیجیتال تصمیم به برگزاری وبینار توجیهی برای مدارس مجری طرح را دارد .

❗مقتضی است مدیران محترم مدارس ، مطابق با لیست پیوستی اقدامات لازم را معمول دارند.

🔻شرایط حضور در وبینار :

1⃣ حضور کلیه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران مطابق ، لیست پیوستی الزامي مي باشد.

2⃣ وبینار آموزشی ارتقای مهارت برنامه نویسی و سواد دیجیتال ویژه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره‌ی ابتدایی در تاریخ 1400/11/18 به صورت مجازی در بستر اسکای روم راس ساعت 16:30 الی 18 برگزار خواهد شد.

3⃣ همکاران محترم می توانند جهت دریافت هر گونه اطلاعات به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان تنکابن مراجعه و يا با شماره 54227035 تماس حاصل نمایند.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی

🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon