در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان ، لیگ علمی رشد (1) در تاریخ 23/11/99 به صورت آنلاین برگزار گردیده که اسامی منتخبین به پیوست ارسال می گردد.      

ضمن تشکر از کلیه ی شرکت کنندگان و مدیرانی که زمینه حضور فعال همکاران را مهیا نموده اند ، امید است این فعالیت ها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.

لازم به ذکر است؛ جهت تقدیر از رتبه های برتر 8 ساعت گواهی تخصصی همراه با لوح تقدیر و جوایز اهدا خواهد شد و برای همکارانی که شایسته تقدیر  شده اند ؛ 8 ساعت گواهی تخصصی همراه با لوح تقدیر صادر و به مدارس ارسال خواهد شد.