جهت ارتباط مستقیم با معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن ( جناب آقای امین اسماعیلی ) می توانید از طریق یکی از راه های زیر اقدام نمایید.

آدرس : تنکابن – میدان شهید شیرودی – اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن – طبقه سوم – دفتر معاونت آموزش ابتدایی

شماره تماس مستقیم : 01154239198