#تقدیر
🌼 مراسم تقدیر از منتخبین لیگ علمی رشد ۱ ویژه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن- ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

با حضور:
♦️جناب آقای عطایی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن
🔺معاونین محترم آموزش و پرورش شهرستان تنکابن
🔺کارشناس مسئولان و کارشناسان آپ تنکابن
🔺راهبران آموزشی و تربیتی شهرستان

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon