#بخشنامه
🌼فراخوان انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی – تربیتی 1401-1400
🔺ویژه کلیه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن🔻

🍀 در اجرای بخشنامه انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی – تربیتی ، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ، شیوه نامه شهرستانی ویژه سال تحصیلی 1401 – 1400 به پیوست ارسال می گردد.
شایسته است مدیران محترم ؛ ضمن اطلاع رسانی مناسب به کلیه همکاران متقاضی پست راهبری آموزشی ، نسبت به تکمیل
( فرم الکترونیکی) جهت ثبت نام اولیه در فراخوان انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی – تربیتی ، توسط همکاران داوطلب تا تاریخ 1400/04/14 اقدام گردد.

🔴شرايط انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی:
1⃣کلیه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران (رسمی و پیمانی) می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.
2⃣شرایط انتخاب راهبر آموزشی – تربیتی مطابق بند 7 شیوه نامه (پیوستی) می باشد.
3⃣برای کلیه متقاضیان پست راهبری آموزشی در تاریخ 1400/04/21 راس ساعت 10صبح آزمون حضوری (مجازی) برگزار خواهد شد. متقاضیان جهت قبولی باید 70% نمره آزمون را کسب نمایند.
4⃣آزمون در قالب 50 سوال چهارگزینه ای (به مدت 60 دقیقه) و به صورت آنلاین در بستر گوگل فرم برگزار خواهد شد.
5⃣همکارانی که حد نصاب نمره آزمون را کسب نموده اند ؛ در تاریخ 1400/04/25 مصاحبه حضوری برگزار خواهد شد.
6⃣منابع آزمون و مصاحبه حضوری ( از کتب: ارزشیابی توصیفی ، آیین نامه های اجرایی و آموزشی مدارس ، کتب راهنمای تدریس معلم (کلیه پایه ها) ، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مجموعه طرح ها و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی) می باشد.
7⃣با عنایت به سهمیه تخصیص داده به شهرستان تنکابن ؛ از بین شرکت کنندگان به 5 نفر از همکارانی که بالاترین نمره در آزمون و مصاحبه حضوری را کسب نمایند ؛ به مدت 4 سال راهبر آموزشی – تربیتی شهرستان انتخاب خواهند شد.

8⃣کلیه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران (رسمی و پیمانی) جهت ثبت نام اولیه می توانند فرم الکترونیکی زیر را تا تاریخ 1400/04/14 تکمیل نمایند. 👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4MMQLUXLPYpVewj_7Sgala7OYoLyNF6FaLHes4Z2R_2W0NA/viewform?usp=sf_link

♦️کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔻کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه 🔻🔻🔻