🌺شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه ، مساعی خویش را در فرآیند اجرای طرح مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند.

🛑فرایند اجرا :
1⃣- انتخاب پایه و موضوع درسی آزاد می باشد.
2⃣- تعداد اعضای تیم حداقل ۳ تا ۵ نفر می باشد.
3⃣- هیچ گونه محدودیتی در انتخاب اعضای تیم از مدارس دیگر نمی باشد.
4⃣- با توجه به محدودیتی که جهت شرکت در محورها وجود دارد ؛ همکاران می توانند در یک محور اثر ارائه نمایند.
5⃣- فایل WORD و PDF پوستر علمی پیوست می باشد.
6⃣- جهت شرکت در طرح درس پژوهی فایل WORD و PDF گزارش درس پژوهی به همراه فیلم تدریس و پوستر علمی را تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی به یکی از روش های زیر ارسال نمایید.🔻

👈 روش اول: ارسال اثر از طریق پیام رسان شاد به شماره همراه 09118915806

👈 روش دوم: ارسال اثر از طریق DVD یا فلش USB

7⃣- از هر گونه چاپ گرفتن اثر و هچنین هزینه های غیرضروری جدا پرهیز کنید.

♦ کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon

دانلود فرمت خام پوستر علمی