🌼 شیوه نامه تهیه و تنظیم برنامه ی سالانه تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰

🔺ویژه ی کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی🔻

🍀شیوه نامه تهیه و تنظیم برنامه سالانه ی تدبیر مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم در راستای عملیاتی نمودن و اجرای هر چه مطلوب تر شیوه نامه اهتمام و مساعی خویش را به کار بندند.

🔴مراحل اجرای شیوه نامه :
1⃣کلیه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن ، برنامه سالانه را براساس برنامه تدبیر تهیه و تنظیم نمایند.
2⃣اولویت در بازدید مدارس از نحوه اجرای برنامه های سالانه ی هر مدرسه می باشد.
3⃣برنامه سالانه مدرسه می بایست ، پس از تدوین و تنظیم جهت اجرا به تصویب اعضای شورای مدرسه برسد.
4⃣نمونه خام برنامه تدبیر جهت استفاده پیوست می باشد. (پیوست شماره (1))
5⃣مدیران محترم جهت تنظیم برنامه هفتگی به دستورالعمل بازگشایی مدارس ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مراجعه نمایند.
6⃣یک نسخه از برنامه سالانه تدبیر مدرسه در قالب ( فایل WORD و PDF ) از طریق پیام رسان شاد یا ایمیل زیر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ابتدایی ارسال گردد.
tetonekabon@gmail.com
09118915806

7⃣از هرگونه هزینه های غیر ضروری ( مانند پرینت رنگی و …) جهت ارسال به اداره خودداری گردد.
8⃣مدیران محترم ؛ جهت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تنظیم برنامه سالانه می توانند به واحد کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه یا تماس حاصل نمایند.

🔹 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻 پیوست بخشنامه🔻🔻🔻🔻🔻

دانلود بخشنامه به همراه شیوه نامه تنظیم برنامه سالانه تدبیر

دانلود پیوست شماره (۱)