سابقه خدمت : 15 سال

مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی

شماره تماس : 09308190739

نحوه فعالیت :

ارسال فایل های آموزشی مورد تایید هر هفته پنج شنبه 

پاسخ به مشکلات آموزشی از طریق پیام رسان شاد یا گفت و گوی صوتی

جلسه هم اندیشی ماهانه به صورت گفت و گوی صوتی بر اساس چالش های همکاران