سابقه خدمت : 25 سال

مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی

شماره تماس : 09112926221

نحوه فعالیت :

ارسال فایل های آموزشی مورد تایید هر پنج شنبه 

جلسه هم اندیشی ماهانه به صورت گفت و گوی صوتی بر اساس چالش های همکاران