سابقه خدمت : 10 سال

مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی

شماره تماس : 09124637402

نحوه فعالیت :

ارسال فایل های آموزشی مورد تایید هر روز هفته

جلسه پرسش و پاسخ هر هفته روزهای چهارشنبه راس ساعت 11 الی 12 

جلسه هم اندیشی ماهانه آخر هر ماه بر اساس چالش های همکاران