🌼سازماندهی کلی آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

📌در راستای ساماندهی نیروی انسانی ویژه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن ؛ با حضور کارشناسان ابتدایی ، راهبران آموزشی- تربیتی و آموزگاران دوره ابتدایی در 5 مرحله در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش تنکابن برگزار کردید .

✉️معاونت آموزش ابتدایی تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon