#بخشنامه
🌼 دستورالعمل اجرایی و قیمت مجلات رشد سال 1401-1400

✅ در اجرای بخشنامه اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ، دستورالعمل اجرایی و قیمت جدید مجلات رشد در سال تحصیلی 1401-1400 جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد.

🍀 شایسته است مدیران محترم ؛ در راستای بند 9 شاخص های تفاهم نامه ، ضمن مطالعه دقیق مفاد دستورالعمل مساعی خویش در اجرای دقیق و شرکت صد در صدی همکاران و دانش آموزان بکار گیرند.

🔴 در ضمن مراحل ارسال آمار درخواستی و فیش واریزی به شرح ذیل می باشد.

1⃣ کلیه ی مدارس ابتدایی ، متوسطه اول و دوم آمار درخواستی و فیش های واریزی را به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی (محمد مهدی جوربنیان) ارسال نمایند.

2⃣ با عنایت به بند 2 دستورالعمل مذکور ، دریافت مجلات رشد اجباري نبوده و کاملا داوطلبانه می باشد.

3⃣ یکی از بندهای برنامه اجرایی مدارس توسعه سواد خواندن و ایجاد رغبت به مطالعه در دانش آموزان می باشد ؛ شایسته است مدیران محترم ؛ نهایت مساعی خویش را جهت برنامه ریزی جامع در تبیین اهداف ، تبلیغ و توزیع گسترده مجلات رشد بکارگیرند تا همکاران محترم و دانش آموزان عزیز بتوانند به صورت کیفی از این مجلات بهرمنده شوند.

4⃣ اهداف کلی مجلات رشد: 1-تقویت عدالت آموزشی 2- تکمیل آموزش های رسمی 3-آموزش مهارت های زندگی 4- تقویت باورهای دینی 5- شناخت هویت ملی و فرصت آشنایی با فرهنگ ملل 6-شناخت دانستنی های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات 7- ارتقا تفکرعلمی و زمینه سازی برای دست یابی به آموزه های نوین در حوزه ی یاددهی– یادگیری

5⃣ مهلت اعلام آمار مورد نیاز مجلات رشد تا تاریخ 1400/08/03 می باشد. جهت ارسال آمار حتماً از فرم الف استفاده نمایید.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon

❗️پیوست : 🔻🔻🔻🔻🔻