🔻معلم هنرمندمنتخب کشوری از تنکابن:

✅ در طراحی برنامه درس ملی به هنر توجه ویژه‌تری شود

🔹محمد مهدی جوربنیان دارنده رتبه اول رشته طراحی وبسایت در نخستین جشنواره معلمان هنرمند گفت:  یکی از راه های اساسی و مهم برای توسعه هنر ، اختصاص دادن هنر به برنامه درسی ملی به صورت جدی است ، متاسفانه هنر رو فقط به نقاشی و کار دستی میدانند ولی هنر شاخه های مختلفی را در بر میگیرد که شناخت تمام این شاخه ها میتواند باعث توسعه هنر در آموزش و پرورش بشود.

🔹متن کامل خبر را در لینک زیر بخوانید…

🔻لینک خبر در پورتال آموزش و پرورش مازندران:
https://mazand.medu.ir/fa/news/item/1585244

🔻لینک خبر در پورتال وزارت آموزش و پرورش:
https://medu.ir/fa/news/item/1585244

❇️ روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران
@mazandmedu